آلوی کبرایی

خانه / آلو خشک / آلوی کبرایی

آلو کبری دارای رنگی زرد و نسبتا روشن است.قابلیت ماندگاری این محصول بین حداقل ۱۸۰تا۲۱۰ روز در دمای زیر۳۰درجه سانتیگراد، طعم و مزه ای نسبتا ترش و ملس دارد و زمان برداشت آن پنجم شهریورماه تا اوایل مهرماه می باشد.

پاسخ دهید