آلو خشک حاج حسنی

خانه / آلو خشک / آلو خشک حاج حسنی

گونه ایی است بسیار درشت و ارغوانی رنگ با گوشتی به رنگ زرد که طعم و مزه ایی ملس دارد.
زمان برداشت آن پانزدهم شهریور ماه تا دهم مهر ماه بوده و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد بین ۱۸۰ تا ۲۱۰ روز قابلیت ماندگاری دارد.

پاسخ دهید