آلو طرقبه ای

خانه / آلو خشک / آلو طرقبه ای

آلو طرقبه ای ، آلویی است سیاه رنگ با طعم و مزه ایی بسیار شیرین ،
زمان برداشت این نوع آلو پنجم تا بیستم شهریور ماه می باشد.
قابلیت ماندگاری این محصول بین حداقل ۱۸۰ تا ۲۱۰ روز می باشد و باید در دمای زیر۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پاسخ دهید