بسته بندی

خانه / بسته بندی

تولید انواع آلو خشک برای بازار داخلی و صادراتی و انجام بسته بندی محصولات با توجه به نیاز مشتری و سفارش او و همچنین ارسال بار با نام و برند تجاری مشتریان برای بازار هدف.