سورتینگ محصولات خشکباری

خانه / سورتینگ محصولات خشکباری

عرضه محصولات به مشتریان به صورت سورتینگ شده و درجه یک.
معمولا آلو هایی که از باغدار خریداری میشود شامل آلو های تیره، هسته نما، خیس، له شده و بی کیفیت میباشد و بار کاملا درهم است. این محصول پس از خریداری توسط واحد سورتینگ تفکیک شده و آلو های بی کیفیت از بار جدا شده و بعنوان بار شکسته با قیمت پایین کنار گذاشته میشود.
بار سورت شده باری است که در آن آلوی شکسته وجود ندارد اما از لحاظ اندازه یکدست نیست.
بنا سفارش مشتری بار سورت شده را نیز میتوان با دستچین کردن به کیفیت بالاتری افزایش داد که مشتریان خاص خود را دارد.