مشاوره قبل از خرید

خانه / مشاوره قبل از خرید

دادن مشاوره کامل به خریداران در مورد محصولات در هنگام خرید و همچنین ارسال نمونه بار قبل از خرید کلی و فرستادن بار کلی طبق نمونه ارسال شده برای مشتریان که در صورت مغایرت بار با نمونه خریدار این امکان را دارد که محصول را با هزینه خود شرکت برگشت دهد.